Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

15:18
cziczi
15:17
I własnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze... na sobie. 
— Król Julian
Reposted fromolakocie olakocie viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
15:17
6506 1342 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
15:13
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viapodprzykrywka podprzykrywka

June 20 2017

cziczi
16:21
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
16:20
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
16:13
5921 61d4
cziczi
16:12
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
cziczi
16:10
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaagatojaa agatojaa
cziczi
16:09
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaatee kaatee
cziczi
16:09
5723 0e20 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
cziczi
16:08
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaretro-girl retro-girl
cziczi
16:07
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatwig twig
cziczi
16:07
6542 4bdd
Reposted fromretro-girl retro-girl
cziczi
16:06
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
cziczi
16:05
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
cziczi
16:05
4585 59dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
cziczi
16:04
1225 dd79 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakaatee kaatee
cziczi
16:04
4235 a49f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viakaatee kaatee
cziczi
16:03
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viaottak ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl