Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

cziczi
18:58
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
cziczi
18:57
2410 cfdc
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakaatee kaatee
cziczi
18:57
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacemek cemek

June 16 2017

cziczi
18:18
18:18
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
cziczi
18:17
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
cziczi
18:17
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaover-land over-land

June 15 2017

cziczi
18:58
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viabibisi bibisi
cziczi
18:56
cziczi
18:56
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
cziczi
18:55
0016 fbc0 500
Reposted fromslodziak slodziak viasarkastyczna sarkastyczna
cziczi
10:03
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabibisi bibisi
cziczi
09:30
7206 e655 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin
cziczi
09:29
8721 934e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
cziczi
09:28
3286 6e5c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabookart bookart
cziczi
09:28
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
09:28
7588 ca19
Reposted fromloverdose loverdose viahope24 hope24
cziczi
09:28
Czas nie leczy ran. Rany leczy Jezus. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viahope24 hope24
cziczi
09:28
cziczi
09:28
Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce,
Ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy,
Niech Cię błogosławią.
— S. M. Paula Siewak OCPA
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl