Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

cziczi
20:43
cziczi
20:42
cziczi
20:41
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viawalkthemoon walkthemoon
20:41
9394 75c2 500
Reposted fromerial erial viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
20:37
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
20:36

November 21 2017

cziczi
21:03
cziczi
21:03
8440 c577
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
cziczi
20:46
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
20:43
Reposted frombluuu bluuu
cziczi
20:42
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
cziczi
20:41
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
cziczi
20:41
cziczi
20:41
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
cziczi
20:41
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
cziczi
20:39
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cziczi
20:39
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth vianiskowo niskowo
cziczi
20:38
2189 211a
Reposted frommoniczen moniczen viagabrynia gabrynia
cziczi
20:38
cziczi
20:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl