Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

cziczi
14:36
8925 fc80
Reposted fromretro-girl retro-girl viaherbatkowa herbatkowa
14:35
8670 4be6 500
cziczi
14:35
1275 e97f
Reposted fromdailylife dailylife viakaatee kaatee
cziczi
14:35
6761 9b15
Reposted fromretaliate retaliate viakaatee kaatee
cziczi
14:34
cziczi
14:33
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viasilence89 silence89
cziczi
14:33
6384 aaef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
cziczi
14:32

March 23 2017

cziczi
21:20
8927 efd5
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
cziczi
21:19
0604 bc18
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
cziczi
21:19
2987 e0e4
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
cziczi
21:19
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
cziczi
21:05
cziczi
20:58
4320 55d6 500
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
cziczi
20:57
5935 c0ce
cziczi
19:24
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
19:22
Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frompesy pesy viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
19:20
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
19:18
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
cziczi
19:18
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl