Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

cziczi
06:55
Podstawa to wiara w siebie i w to, że się uda.
Nie bądź maruda, trening czyni mistrza.
— Grubson
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:54
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:53
6863 65f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:53
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
cziczi
06:52
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakudi kudi
cziczi
06:51
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
cziczi
06:51
7902 1414
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:50
6660 71d9
Reposted fromestel1 estel1 viaNoCinderella NoCinderella
06:50
Reposted fromnokturnal nokturnal viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:50
8021 5576
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
cziczi
06:50
7799 367a
Reposted fromrol rol viamoai moai
cziczi
06:50
Reposted fromlifeless lifeless viamoai moai
cziczi
06:50
Reposted frombluuu bluuu

July 09 2018

cziczi
21:20
7867 f28b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakaatee kaatee
cziczi
21:20
1757 7a95 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
cziczi
21:20
Reposted fromweightless weightless viaottak ottak
21:19
2349 c575 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakudi kudi
cziczi
21:19
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viarybasferyczna rybasferyczna

July 07 2018

cziczi
21:41
5327 4025 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamems mems
21:39
4307 ebba
Reposted fromSkydelan Skydelan viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl