Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

cziczi
11:12
6150 ff29
11:11
7760 bda8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabrynia gabrynia
cziczi
11:11
3070 3392
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
cziczi
11:07
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakudi kudi

February 18 2017

cziczi
20:26
3807 702a 500
I love the look on the pantouffle´s face.
Reposted frombiru biru viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
20:23
Damian Strączek, Żórowy dinożarł mówi dziukuluku.  I kto to papla - nietypowy słownik języka dziecięcego

chcęto!
Reposted fromprzecinek przecinek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
20:22
         
Sober vs. drunk Sherlock
Reposted fromfandoms fandoms viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
20:20
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cziczi
20:19
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
20:17
0246 ebec 500

amoebalanding:

The Snake River and canyon near Twin Falls, Idaho 

Reposted fromsaketini saketini viacorvax corvax
cziczi
20:16
3452 9bca
Reposted fromIriss Iriss viacorvax corvax
cziczi
20:14
7781 b0a1 500
Reposted fromcorvax corvax
cziczi
20:13
cziczi
20:13
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
20:12
cziczi
20:12
7163 c658 500
...Sudety czas wyruszyć w drogę ...
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viacorvax corvax
cziczi
20:11
1454 1a38 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacorvax corvax
cziczi
20:11
4412 f05e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
20:11
4171 a584 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viacorvax corvax
20:10
3543 6c38
Reposted fromleenlovely leenlovely viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl